Centrum Obs?ugi Informatycznej Uniwersytetu
 
   
 
Witamy
 
Konta
 
Has?a
 
Poczta (SQM)
 
Poczta (RDQ)
 
Poczta (OWM)
 
Asystent (Horde)
 
Informacje
 
Konfiguracja
 
Antyspam
 

荆棘花TXT下载

hektor.umcs.lublin.pl


   Nast麪uj?ce us?ugi dost麪ne s? bezpo?rednio w naszymserwisie WWW:
 
 -Program pocztowy Squirrel Mail
 -Program pocztowy Round Cube  (nowy!)
 -Program pocztowy Round Cube  (stary!)
 -Program pocztowy Open Web Mail
 -Asystent (Horde)
 -Informacja o koncie
 -Zmiana has?a
 -Konfiguracja skrzynki pocztowej (forward, autoresponder, filtry)
 -Konfiguracja filtru antyspamowego

   Uwaga:Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS,prosimy o zmian has?a nie rzadziej ni? co 30 dni. Has?o musi sk?adasi z co najmniej 8 znak, w tym zawiera ma?e i wielkie litery orazcyfry lub znaki specjalne, nie mo?e by powtzeniem has?a stosowanegoprzed zmian? (do 10 hase? wstecz).

   Zapewniamy bezawaryjn? prac serwera oraz wysokiebezpieczetwo zgromadzonych na nim danych. Z tej strony mo?na rnie?pobra formularz zg?oszeniowy wymagany przy zak?adaniu konta,przygotowany w formacie MS Word,w formacie RTF (Rich Text Format),lub w postaci obrazka. Formularzten po wydrukowaniu i wype?nieniu nale?y z?o?y w pok. 127a w budynku"Starej Fizyki" przy Pl. M.C.Sk?odowskiej 1. Formularz mo?na rnie?otrzyma i wype?ni w wy?ej wymienionej lokalizacji.


   Kontakt z administratorami serwera hektor(najlepiej w godz. 9.00-16.00):

Ireneusz Maliszewski
e-mail:
Ireneusz.Maliszewski@umcs.lublin.pl
tel. 537 62 40

Andrzej Resztak
(problemy z dost麪em sieciowym do serwera)
e-mail: Andrzej.Resztak@umcs.lublin.pl
tel. 537 77 98


 

荆棘花TXT下载,红颜TXT下载,荆棘花园全文阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
侯门嫡女叶天才嫡女废材四小姐2重生复仇炮灰嫡女逆记txt下载小说重生相府嫡女重生之嫡女妖娆女主是莫瑞蓝
纵宠一相门嫡女下载穿越成侯府嫡女带空间种田女主重生是嫡女的小说推文 网盘下载重生嫡女复仇小说免费阅读重生之望族嫡女 南宫